ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣCovid19

Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων

Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους, διάρκειας λειτουργίας, πλην των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων. Κάθε τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να καταρτίσει Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού.

Γενικά στοιχεία του Πρωτοκόλλου

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης και σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος.

Η ανάπτυξη σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος αφορά σε όλα τα καταλύματα (σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ).

Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος

 • Ειδικότερα για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος ακολουθείται το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ.
 • Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος από το κατάλυμα «ARIASHOUSE» εχει οριστει  υπεύθυνος εφαρμογής, ο ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του καταλύματος.

Πλάνο Εκπαίδευσης

Η εκπαίδευση του Συντονιστή αφορά στα παρακάτω ζητήματα:

 • Τις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του ιού
 • Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών
 • Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωσης ασθένειας από το προσωπικό
 • Μεθόδους και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας
 • Μεθόδους και επικοινωνιακή προσέγγιση των επισκεπτών
 • Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής
 • Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης της πρόσληψης για κάθε εργαζόμενο.

 Ο Συντονιστής του καταλύματος ΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ έχει εκπαιδευτεί από:

 • Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ τίτλο «E-learning στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα στις τουριστικές μονάδες».
 • Το προσωπικό του καταλύματος έχει επίσης ενημερωθεί και εκπαιδευτεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του, όπως παραπάνω.

Το προσωπικό του καταλύματος τηρεί αυστηρά τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID-19:

 • τήρηση υγιεινής χεριών,
 • σωματικών αποστάσεων (physical distancing) από τους πελάτες και το λοιπό προσωπικό, σε όλους τους χώρους εργασίας, τους χώρους του ξενοδοχείου και τους χώρους ανάπαυσης,
 • αποφυγή αγγίγματος προσώπου και γενικά προσωπική και αναπνευστική υγιεινή.

Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος

 • Το κατάλυμα «AriasHouse» χορηγεί σε κάθε μέλος του προσωπικού επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας και να εξασφαλίζει τη συνεχή επάρκεια των αποθεμάτων.
 • Μέλος του προσωπικού που παρουσιάζει συμπτώματα σχετικά με την ασθένεια μένει στο σπίτι και επανέρχεται στην εργασία εάν η εργαστηριακή εξέταση είναι αρνητική. Επίσης, εφόσον έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να μείνει στο σπίτι. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο εργαζόμενος ειδοποιεί τον υπεύθυνο για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος.
 • Γίνεται καθημερινή θερμομέτρηση του προσωπικού κάθε πρωί στο πλαίσιο ατομικής ευθύνης.
 • Ενδελεχής έλεγχος του προσωπικού μπορεί να ακολουθήσει συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας της τοπικής κοινότητας / περιοχής.
 • Αν κάποιο μέλος του προσωπικού έρθει σε επαφή με κρούσμα οφείλει να το δηλώσει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο του καταλύματος και να απομακρυνθεί από την εργασία..

Τήρηση αρχείου καταλύματος και βιβλίου

Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο -όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)-, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταχτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Προσοχή δίδεται στο Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ενημερώνονται όλοι οι επισκέπτες ότι τηρείται αρχείο για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας.

Τηρείται καταγραφή και ενημέρωση του βιβλίου υπηρεσίας και συμβάντων.

Ενημέρωση και Επικοινωνία

 • Το κατάλυμα κοινοποιεί τα μέτρα και τις απαιτήσεις του σχεδίου δράσης σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς/συνεργάτες (υπαλλήλους, ενοικιαστές, εργολάβους, προμηθευτές, επισκέπτες και το ευρύ κοινό) και ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Η ιστοσελίδα του καταλύματος περιλαμβάνει ειδική ενότητα COVID-19, στην οποία έχουν αναρτηθεί τα μέτρα και η νέα πολιτική του καταλύματος περί λήψης αυξημένων μέτρων υγιεινής, αλλαγές σε ωράρια λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων, τροποποίηση διάρκειας check-in/check-out.
 • Ενημέρωση με τα διαθέσιμα μέσα εντός του καταλύματος όπως σήμανση προ της εισόδου στους επιμέρους κοινόχρηστους χώρους και έντυπη ενημέρωση στην υποδοχή.

Πρωτόκολλο Υπηρεσίας Υποδοχής (reception/concierge)

 • Το προσωπικό τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19
 • Στο κατάλυμα υπάρχει η δυνατότητα:
  • ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών,
  • παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19, φαρμακεία κτλ στην περιοχή
  • Ειδικός εξοπλισμός (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.
 • Το προσωπικό έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να το αναφέρει αμελλητί στον υγειονομικό υπεύθυνο.
 •  Στην υποδοχή (reception desk) υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τον πελάτη (σταθερές ή μη συσκευές)
 •  Γίνεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της υποδοχής (reception desk)
 • Για τη διατήρηση αποστάσεων το κατάλυμα εφαρμόζει κατάλληλη διαμόρφωση της υποδοχής (reception desk), προσθήκη επιδαπέδιας σήμανσης σε απόσταση δύο μέτρων όπου θα στέκεται ο πελάτης /κατάλληλη σήμανση αποστάσεων στο χώρο αναμονής, κατάλληλη διάταξη των επίπλων και ορθή διαχείριση της ουράς με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής.
 • Γίνεται αποφυγή συνωστισμού κατά το check-in/check-out – τήρηση αποστάσεων
 • Δίνεται προτεραιότητα στις ηλεκτρονικές πληρωμές των δαπανών διαμονής (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις) και στην ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων.
 • Δύναται η δυνατότητα check-in σε υπαίθριο χώρο
 • Γίνεται απολύμανση των key cards.
 • Έχει γίνει, ειδικά για φέτος, διεύρυνση διάρκειας check-out και check-in μεταξύ των διαμονών: Check-out μέχρι τις 11.00 πμ και check-in από τις 3.00 μμ.

Η μεταβολή αυτή της χρονικής διάρκειας που μεσολαβεί μεταξύ κάθε check-in και check-out είναι υποχρεωτική για να διασφαλίζεται ότι μεταξύ διαφορετικών πελατών το δωμάτιο καθαρίζεται και απολυμαίνεται επιμελώς, καθώς και ότι ακολουθείται επαρκής φυσικός αερισμός του χώρου.

ΑΥΣΤΗΡΗ Απαγόρευση εισόδου στα δωμάτια σε μη διαμένοντες

Πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ορόφου, Δωματίων και Κοινόχρηστων Χώρων (καθαριότητα-housekeeping)

 • Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.
 • Τηρούνται οι Ειδικές Οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΟΔΥ
 • Έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» όπως πόμολα κτλ.
 • Τηρείται σχολαστικό καθάρισμα και πολύ καλός αερισμός δωματίου κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών.
 • Γίνεται σχολαστικός Έλεγχος Καλής Λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων (ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών)
 • Παρέχεται επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, ρόμπα, κλειστά παπούτσια). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά.
 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και αδιάβροχη ρόμπα μιας χρήσης.
 • Το προσωπικό καθαριότητας αποφεύγει να αγγίζει με τα χέρια του το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια του, να καπνίζει ή να τρώει, όπου μετά την αφαίρεση των γαντιών ακολουθεί καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι.
 • Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο μέσο πρόληψης
 • Διακριτική παρακολούθηση πελατών με συμπτώματα για διαχείριση από τη διοίκηση
 • Μη συχνός καθαρισμός δωματίου κατά τη διάρκεια της διαμονής (αποφυγή επαφής εργαζομένων καθαριότητας με πιθανό κρούσμα και περαιτέρω μετάδοση), παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Κατάργηση καθημερινής αλλαγής ιματισμού και πετσετών, της βραδινής ετοιμασίας παρά μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη.
 • Επιλογή πολιτικής σχολαστικού καθαρισμού – απολύμανσης (πχ. Με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου.
 •  Έχουν απομακρυνθεί διακοσμητικά αντικείμενα (μαξιλάρια, κλινοσκεπάσματα)
 • Διαχειρηση χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων.
 • Πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά.
 • Μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόρια κ.λπ.)

Πόσιμο νερό -Δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης

 • Γίνεται χρήση τυπικών και καλά αεριζόμενων σωληνώσεων, όπως φρεάτια με οσμοπαγίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής σε κρουνούς και ψεκαστήρες.
 • Οι οσμοπαγίδες (σιφώνια) λειτουργούν σωστά και συνεχώς και έχουν πάντα νερό μέσα. Σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται ο χώρος για μεγάλο διάστημα προστίθεται νερό είτε προσθέτοντας το απευθείας στην οσμοπαγίδες είτε ανοίγοντας/λειτουργώντας τις συνδεδεμένες συσκευές, πράγμα το οποίο γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξατμίζεται το νερό από τις οσμοπαγίδες.

Κλιματισμός και αερισμός χώρων
Το κατάλυμα τηρεί τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).

Μπορειτε να κατεβασετε ΕΔΩνα εκτυπώσετε και να συμπληρωσετε την φορμα καταχωρησης πελατη (μια για καθε επισκεπτη συμπερ. παιδιων) πριν την αφιξη σας για γρηγοροτερο checkin και για αποφυγη συνωστισμου στην εισοδο.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline