ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ (ελληνικα)

Η φόρμα κράτησης είναι αίτηση για κράτηση και δεν υπάρχει καμία δέσμευση από μέρους σας ή από τη μεριά του καταλύματος.

Μετά την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας από το κατάλυμα, θα σας αποσταλούν τραπεζικοί λογαριασμοί για την πληρωμή προκαταβολής καθώς και προσωρινή επιβεβαίωση της κράτησης σας με καταληκτική ημερομηνία.

Η κράτηση σας ισχύει μόνο μετά από την κατάθεση προκαταβολής του 25% του συνολικού ποσού ή άλλου ποσού που θα συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη του καταλύματος, μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που σας κοινοποιήθηκε και επιβαρύνεστε με όλα τα έξοδα/προμήθειες τραπεζών. ( Επιλογή «Έξοδα σε βάρος εντολέα (DEBT/OUR) σε περίπτωση κατάθεσης από άλλη τράπεζα.)

Η προκαταβολή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την αποστολή email της τραπεζικής κατάθεσης.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σας η προκαταβολή δεν είναι επιστρεφόμενη.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της παραμονής σας επιβαρύνεστε με το 50% του υπολοίπου ποσού για το διάστημα που δηλώσατε/δεσμευτήκατε ότι θα μείνετε.

Ενημερωθείτε για τον γενικό κανονισμό λειτουργίας του καταλύματος. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παραμονή σας σε περίπτωση παράβασης των όρων του κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ARIAS HOUSE

O ιδιοκτήτης του καταλύματος έχει νόμιμη αρμοδιότητα να απομακρύνει από τον χώρο κάθε δύστροπο πελάτη που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες του καταλύματος. Η είσοδος και η διαμονή στο Arias House σημαίνει την αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων :

1.    Ο επισκέπτης/πελάτης, κατά την άφιξη του στο κατάλυμα, οφείλει να επιδείξει το διαβατήριο ή την ταυτότητα του, το οποίο και κρατείται από τον ιδιοκτήτη μέχρι τη στιγμή της εξόφλησης του λογαριασμού και να συμπληρώσει την φόρμα καταχώρησης πελάτη σε περίπτωση που δεν το έχει κάνει ήδη ηλεκτρονικά.

2.    Απαγορεύονται Επισκέπτες καθώς και χρήση του δωματίου από τρίτα άτομα μη καταχωρημένα.

3.    Οι ώρες κοινής ησυχίας (14.00-18.00 και 24.00-08.00) είναι υποχρεωτικές για όλους.

4.    TV, ραδιόφωνα και λοιπά μουσικά όργανα επιτρέπονται με τον όρο ότι θα λειτουργούν σε χαμηλή ένταση και συμμορφούμενα με τις ώρες κοινής ησυχίας και όχι στα μπαλκόνια των δωματίων.

5.    Οι γονείς πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους στο θέμα της υπακοής στον κανονισμό λειτουργιάς του καταλύματος, της ασφάλειας και της μη ενόχλησης των υπολοίπων πελατών. Μπορούν να χρησιμοποιούν παροχές του καταλύματος με αποκλειστική ευθύνη των γονιών τους.

6.    Την ήμερα της αναχώρησης σας, θα πρέπει να ελευθερώνετε το δωμάτιο έως τις 12.00πμ. Διαφορετικά επιβαρύνεστε με επιπλέον χρέωση 50% του ημερήσιου μισθώματος έως τις 18.00. Πέραν της 18.00 επιβαρύνεστε με 100% ημερήσιου μισθώματος.

7.    Απαγορεύεται το παρκάρισμα αυτοκινήτων μπροστά στις εισόδους των γειτονικών σπιτιών παρεμποδίζοντας τη διέλευση (είσοδο/έξοδο στα σπίτια).

8.    Έχετε την υποχρέωση να αντικαταστήσετε υλικές καταστροφές/ζημιές στο δωμάτιο για τις οποίες είσαστε οι ίδιοι υπαίτιοι, καθώς και να ενημερώσετε τον ιδιοκτήτη για αυτές.

9.    Απαγορεύονται:

·         Φασαρία και μουσική στα μπαλκόνια, ειδικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.                    

·         Το τηγάνισμα και μαγείρεμα ψαριών/ψαρικών

·         Το κάπνισμα στους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και εντός δωματίων

·         Η είσοδος σε κατοικίδια

·         Η μετακίνηση εξοπλισμού/ σκευών από δωμάτιο σε δωμάτιο.

TERMS AND CONDITIONS (english)

The reservation form is an application for reservation and there is no commitment on your part or the  hotel’s part.

After the room availability is confirmed by hotel owner, you will be given bank accounts for the deposit and a final date that within you are obliged to proceed with your deposit payment.

Your reservation is only valid after the deposit of 25% of the total amount or other amount agreed upon with the owner, within the deadline date that you have been given and you will be charged with all expenses/transfer fees of the Bank.

The deposit should be evidenced by sending the bank deposit via  e-mail.

Please familiarize yourselves with the hotel’s house Rules. The hotel reserves the right to discontinue your stay in case you violate the terms of the Rules of Operation.

CANCELLATION POLICY

In case of cancellation of your reservation, the deposit is non-refundable.
In case of cancellation of the reservation during your stay, you will be charged 50% of the remaining amount for the period that you stated and agreed to stay.

house rules

The owner of Aria’s House has the legal authority to remove any awkward guest who don’t comply with the house rules and regulations. Entering and staying at Aria’s House automatically means the acceptance of the following terms:

1.    Upon arrival at the house, guests must show their passport or ID, which remains in Reception until the bill is paid. Also guests must fill up a registration form if they haven’t already done it via email.

2.    Visitors are not allowed in the rooms and usage of any hotel/room facilities from non registered people is prohibited.

3.    The hours of common silence (14.00-18.00 and 24.00-08.00) are mandatory for everyone

4.    TVs, radios and other musical instruments are allowed provided they operate at low volume, complying with common silence hours and not at the room balconies.

5.    The parents must take care of their children in the subjects of obedience in the house regulations, safety and not to disturb other guests. The children can stay and use facilities with absolute responsibility of their parents.

6.    On departure, you must empty the room by 12:00 p.m. Otherwise you are charged with 50% of daily fee until 18.00. After 18.00 you will be charged with 100% of the daily agreed fee.

7.    Parking cars in front of neighbors’ doors blocking entrances is prohibited.

8.    You have the obligation to replace any damages you caused during your stay, as well as to inform the customer reception about them.

9.    Prohibitions:

·         Noise and music in balconies especially during public silence hours

·         Smoking in all indoor public areas and in rooms

·         Entering with pets

·         Transferring room equipment between rooms

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline